Živočíšna výroba


Praktické skúsenosti s použitím humínových látok v živočíšnej výrobe ukázali, že práve toto môže byť veľmi efektívna cesta k zlepšeniu zdravotného stavu chovu, zníženiu výrobných nákladov a tým v konečnom dôsledku k zvýšeniu zisku. To je ekonomická stránka použitia humínových látok v živočíšnej výrobe. Tou druhou , dôležitejšou, je ekologický aspekt, teda skutočnosť, že pomocou prírodného preparátu podporíme imunitný systém zvierat natoľko, že sa oveľa lepšie ubránia stresovým faktorom, prípadne i chorobám.

V minulosti sa uskutočnilo veľa pokusov s prípravkami na báze humínových látok aj v tejto oblasti. K masovému rozšíreniu v Európe však nedošlo. Dôvodov bolo niekoľko, ale stručne môžeme  povedať, že problémy boli vždy s odlučovaním ťažkých kovov a ďalších škodlivín a neštandardné zloženie. Ako u humátov uhoľných, tak i rašelinových, vystupuje do popredia skutočnosť, že v procese výroby nie je možné ovplyvniť zloženie finálneho produktu a tým pádom dostávame neskôr kolísavé výsledky.

V súčasnej dobe sa pripravuje registrácia kŕmneho doplnku Lignohumát KD. Pri tomto výrobku sa zúročuje naša výhoda možnosti kontroly výstupu. Lignohumát KD neobsahuje ťažké kovy,  ani iné škodlivé prímesi a vďaka svojej bezproblémovej a dokonalej rozpustnosti je použiteľný nielen ako prísada do kŕmnych zmesí, ale tiež ako prísada do pitnej vody v prípade náhlej nutnosti potlačenia akýchkoľvek stresových faktorov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk max maillots max maillots max maillots max maillots max maillots peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online outlet moose knuckles moose knuckle canada pop canvas art oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island outlet 2018
?>